Działaniem nowym  w tym roku szkolnym było  włączenie  wychowanków do  akcji profilaktycznej pt. "Druga strona wakacji" promującej szerzenie wiedzy o HIV/AIDS. Działania w grupach /projekcje filmów : „Narkotyki- Dziękuję nie biorę” i „ 3 LOVE” , pogadanki, gazetka tematyczna/  nakierowane zostały na zwiększenie świadomości ryzykownych zachowań  młodzieży i podkreślenie, że wakacje  to także okres sprzyjający zawieraniu nowych, nie zawsze przemyślanych znajomości.

{AG}wakacje{/AG}