W dniu 18.09.2013 r. rozpoczęło w bursie działalność nowe koło. Celem pracy koła jest edukacja społeczna i psychoedukacja wychowanków.

Realizowany w ramach koła program pozwoli na wyrobienie w uczestnikach umiejętności radzenia sobie z kryzysem wieku dojrzewania oraz kształcenia umiejętności pokonywania trudnych sytuacji życiowych. Program przewiduje cykl spotkań, podczas których młodzież będzie uczyła się zachowań związanych z rozwiązywaniem problemów interpersonalnych oraz intrapsychicznych. Dostarczenie młodzieży takich umiejętności, które pomogą jej w adaptacyjnym i rozwojowym poradzeniu sobie z kryzysem wieku dojrzewania jest ważnym elementem profilaktyki uzależnień.

{AG}edukacja{/AG}