28 listopada 2013 r. w Świetlicy Osiedlowej "Okrąglak" w Zamościu obchodzono Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK.Matuszak, Michał Bednarz i Konrad Biszczanik wraz z wychowawcą p. Anną Nowosad.

W programie obchodów znalazło się: wręczenie odznaczeń i wyróżnień, wystąpienia zaproszonych gości, sprawozdanie z działalności PCK, występ muzyczny zespołu „Nie Ten Dzień” oraz poczęstunek.  Podczas uroczystości dokonano podsumowania X Edycji Ogólnopolskiego Turnieju „MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”, w którym nasza Bursa brała udział w minionym roku szkolnym. Turniej służył promocji honorowego krwiodawstwa w środowiskach lokalnych, głównie wśród młodzieży szkół wyższych, policealnych i ponadgimnazjalnych.

W ramach Turnieju pełnoletni wychowankowie naszej bursy honorowo oddawali krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu zarówno podczas wyjść grupowych organizowanych pod opieką wychowawcy, jak również samodzielnie zgłaszając się do Punktu Krwiodawstwa. W sumie zasililiśmy Stację Krwiodawstwa w ponad 12 litrów tego cennego, ratującego ludzkie życie płynu. W uroczystości tej uczestniczyła delegacja wychowanków bursy - honorowych krwiodawców: Szymon Ligocki, Jarosław W Turnieju wzięło udział osiem zamojskich placówek oświatowych (sześć szkół ponadgimnazjalnych i dwie bursy).  Nasza bursa zajęła 5- te miejsce! Dziękujemy młodzieży za tą humanitarną postawę, jaką jest honorowe oddawanie krwi i zapraszamy wszystkich pełnoletnich wychowanków bursy, do udziału w kolejnej, XI już Edycji Turnieju "Młoda krew ratuje życie".

{AG}krwiodastwo{/AG}{AG}krwiodastwo{/AG}