Zapraszamy do Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu


Zbieram to w szkole - akcja ekologiczno-charytatywna

W bieżącym roku szkolnym nasza Bursa przystąpiła do udziału w ogólnopolskim projekcie ekologiczno-dobroczynnym pt. „ Zbieram to w szkole”. Głównym celem akcji było niesienie wsparcia potrzebującym, uwrażliwienie młodzieży na potrzeby ochrony środowiska oraz promowanie dobroczynności. Przekazaliśmy 53 kg ubrań. Za zaangażowanie w zbiórkę odzieży nasza placówka otrzymała podziękowanie w formie dyplomu.