Integracja

SPOTKANIA ADAPTACYJNO- INTEGRACYJNE

         

         ZAJĘCIA INTEGRACYJNE- KARTKI ŚWIĄTECZNE

     DLA ZOO W ZAMOŚCIU

                        

 

        KARTKI ŚWIĄTECZNE PRZEZNACZONE NA LOTERIĘ

      W RAMACH AKCJI

        " BURSA DZIECIOM AFRYKI"