Dzieciom Afryki

       Motto naszej akcji:

" Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich, mnie uczyniliście"
 (Mt 25,40)

 

 

W roku 2007 Komisja Episkopatu Polski ds. Misji nadała Bursie zaszczytne miano: "PRZYJACIÓŁ MISJI  I POLSKICH MISJONARZY"

 

15.12.2010 r. w ramach akcji

„ Bursa Dzieciom Afryki”  

odbyła  się ,kolejna w tym roku szkolnym loteria fantowa ,  

z której dochód zasili konto fundacji  : 

„ Zamojszczyzna -Dzieciom Afryki”  

   Dzięki hojności sponsorów, pracowników bursy oraz naszych mieszkańców zebrano kwotę , która pozwoli  na jakiś czas  wyzwolić od głodu  i pragnienia wiele afrykańskich dzieci.  

  Dziękujemy  także Dyrekcji, pracownikom oraz dzieciom i młodzieży ze S.O.S.W.w Zamościu za  udział w naszym przedsięwzięciu.

                                    

                         Koordynatorzy Akcji

 „Bursa Dzieciom Afryki".

 

 

 PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W AKCJI "BURSA DZIECIOM AFRYKI"