Sukcesy wychowanków

SUKCESY  I OSIĄGNIĘCIA WYCHOWANKÓW

- SUKCESY SZKOLNE

W roku szkolnym 2010/2011 - 

 20,4 % naszych wychowanków uzyskało średnią ocen powyżej 4,0.

 

- INNE OSIĄGNIĘCIA :

 

1.       WOLONTARIAT WŚRÓD CHORYCH W ZAMOJSKIM SZPITALU
              NIEPUBLICZNYM  -  4  OSOBY.
2.      UDZIAŁ w VIII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju „MŁODA KREW RATUJE
      ŻYCIE” - 16  wychowanków oddało krew-
                                 łącznie oddano ponad 7,920 ml litra krwi.