II Festiwal Talentów 2012

 

II FESTIWAL TALENTÓW

MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Zamość 2012

 

Dzięki uprzejmości i okazanemu naszej inicjatywie zaufaniu Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza

II Festiwal Talentów Młodzieży Województwa Lubelskiego pod hasłem „Pomóżmy Młodym Rozwinąć Skrzydła”który odbył się w Bursie Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu został objęty Honorowym Patronatem Szanownego Pana Kuratora.

 

 

            W bieżącym roku 2012 mieliśmy po raz drugi zaszczyt i przyjemność zaprosić młodzież ze szkół i placówek województwa Lubelskiego do zaprezentowania własnych umiejętności i uzdolnień na II Festiwalu Talentów organizowanym przez Bursę Międzyszkolną Nr 1 w Zamościu  w dniu 24. 05. 2012r. 

Festiwal miał charakter przeglądu, w którym możliwe było przedstawienie wszelkich form wyrazu artystycznego, poczynając od piosenki, przez recytacje, teatr, taniec, zaprezentowanie dorobku plastycznego po skecz czy kabaret.

  

 

                                                 Pani Dyrektor Jadwiga Drabik

 

 

Przedsięwzięcie to zorganizowane było przez Dyrekcję i Wychowawców naszej placówki, a także członków Młodzieżowej Rady Bursy.

 Celem II Festiwalu Talentów było promowanie uzdolnionej młodzieży oraz odkrycie talentu, drzemiącego w młodych twórcach.

Przegląd był skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej, która chce zaprezentować swoje pasje, zainteresowania, talent, osiągnięcia oraz hobby. Do udziału zaproszeni byli wykonawcy indywidualni, jak i grupy reprezentujące swoje szkoły lub placówki oświatowe. Swój talent uczniowie mogli przedstawić w prezentacji scenicznej

w formie:

§         śpiew

§         taniec

§         małe formy teatralne

§         gra na dowolnym instrumencie

§         recytacja

§         prezentacja treści kabaretowych

§         pokaz sprawności sportowych

§         zareprezentowanie dorobku   plastycznego

  

 

 

       Szkoła lub placówka oświatowa mogła przedstawić jedną lub dwie prezentacje .

Maksymalny czas trwania prezentacji nie przekraczał 20 minut.

Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności według przyznawanych wcześniej kolejnych numerów. Każdy występ zapowiadały osoby prowadzące przegląd.

 

      Udział w konkursie wiązał się nie tylko z prezentacją swego talentu, ale także możliwością sprawdzenia swoich umiejętności i ich oceny przez profesjonalne jury w składzie:

Hanna Maziarczyk - Dyrektor Liceum Plastycznego w Zamościu

Lucjan Gnyp - Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4w Zamościu

Jan Matwiejczuk - Przewodniczący Rady Miasta Zamościa

Jadwiga Łepik - Nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4w Zamościu

 

  

                                                                                        Szanowne Jury

 

            Na wstępie głos zabrała inicjatorka oraz koordynatorka projektu Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 1 Jadwiga Drabik, która w swoim wystąpieniu przedstawiła ideę przedsięwzięcia oraz jego walory w sferze wychowawczej i artystycznej.

Na scenie bursy zaprezentowali się wszyscy uczestnicy.

 

            Po wszystkich prezentacjach jury udało się na naradę, zaś wszyscy zaproszeni goście, uczestnicy, (w tym wielu rodziców i przyjaciół uczestników konkursu) wzięli udział w pikniku, połączonym z konkursem karaoke, pieczeniem kiełbasek, słodkim poczęstunkiem i wspólnym śpiewaniem piosenki biesiadnej.

Zarówno scenografia w świetlicy jak i na zewnątrz budynku bursy, gdzie odbywał się piknik, nawiązującą poprzez motyw motylich skrzydeł do rozwijania talentów przez młodych ludzi, sprzyjały atmosferze tego święta młodych twórców jak i wprowadzały w niezwykły nastrój.

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w trakcie biesiady przy ognisku na terenach zielonych obok bursy.

 

I nagrodę główną Jury ufundowaną przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie Pana Krzysztofa Babiska otrzymała Natalia Szczerba (w kategorii plastyka) uczennica Liceum Plastycznego im. Bernardo Morando w Zamościu.

II miejsce zajęła Klaudia Kowalczyk w kategorii wokal z Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Lublinie.

III miejsce zajął Erwin Stefaniuk w kategorii taniec z Bursy Szkolnej z Białej Podlaskiej.

 

 

                                                                       Zdobywczyni I Nagrody

 

Nagrody specjalne:

 

1. Nagroda Specjalna w Kategorii Taniec – Wiktor Robaczyński z Bursy Międzyszkolnej

Nr 1 w Zamościu.

2. Nagroda Specjalna w kategorii Zespół wokalno-instrumentalny – King – Su – Bend z Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie.

3. Nagroda Specjalna w Kategorii Teatr – Patrycja Karpińska z Bursy Szkolnej Nr 2 w Lublinie.

4. Nagroda Specjalna w Kategorii Sztuki Cyrkowe - Izabela Korneluk z Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu.

5.Nagroda Specjalna Jurii- Justyna Łukaszczyk z Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu.

 

 

                                                                           Biesiada przy ognisku

 

Biesiada przy ognisku trwała jeszcze kilka godzin, dzielono się wrażeniami, młodzież z całego województwa integrowała się przy wspólnym śpiewie i ożywionych dyskusjach.

Dyrekcja, Rodzice, pracownicy oraz wychowankowie podejmą wszelkie działania na rzecz równie udanych, kolejnych edycji Festiwalu Talentów Młodzieży Województwa Lubelskiego.

 

 

                                                                                                                     Nasze GWIAZDY

 

                                                                                   Konferansjerzy Wiola i Łukasz