Wycieczki Patriotyczne

WYCIECZKA NA ZAMOJSKĄ ROTUNDĘ

18 września 2012r. wychowanki  bursy wraz z wychowawcami zwiedziły zamojską Rotundę. Obejrzały cele, w których umieszczono tablice informacyjne i epitafia dla uczczenia męczeńskiej śmierci wielu Polaków oraz zamieszczoną w pięciu ostatnich celach wystawę:  "Ku przestrodze i pamięci. Rotunda Zamojska 1939-1944", prezentującą plansze informacyjne, faksymile dokumentów i materiałów archiwalnych ilustrujące historię Zamościa   i Zamojszczyzny w latach 1939-1944. Dziewczęta zapaliły symboliczny znicz ku pamięci pomordowanych w tym miejscu Polaków.

 

 

 

 

SZLAKIEM ZAMOJSKICH POMNIKÓW PAMIĘCI NARODOWEJ

 

6.09.2012 r. wychowanki grupy VII odwiedziły pomniki Pamięci Narodowej w Zamościu:

  • Pomnik Ofiar Faszyzmu
  • Krzyż Katyński
  • Obelisk Pamięci Dzieci Zamojszczyzny
  • Zamojską Rotundę

 

Chwilą zadumy i zapaleniem zniczy młodzież uczciła pamięć poległych.