Akademia Wychowawców

 

 

AKADEMIA WYCHOWAWCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty

Pana Krzysztofa Babisza

 

Dnia 7 grudnia 2010 roku w godzinach od 10.00 do 15.30 odbyła się

I Konferencja inaugurująca działalność
AKADEMII WYCHOWAWCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
W programie I konferencji pt:
„ZAPOBIEGANIE PROBLEMOM NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO”
odbyły się następujące wystąpienia:

  • Przeciwdziałanie zażywaniu „dopalaczy” przez młodzież - Pani Iwona Sztajner- specjalista terapii uzależnień, Kierownik Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „ MONAR” w Puławach.
  • Działania profilaktyczno-wychowawcze wobec uczniów i wychowanków o zaburzonym zachowaniu- Pan Jan Ciepałowicz- Konsultant Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o. Chełm.
  • Zajęcia warsztatowe: Budowanie strategii pracy z wychowankiem przy zaburzonym zachowaniu- Pan Jan Ciepałowicz- Konsultant Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o. Chełm.
  • Prezentacja multimedialna: „Zapobieganie zachowaniom ryzykownym u wychowanków Bursy Nr1 w Zamościu poprzez działania alternatywne”- Wicedyrektor Bursy Pani Renata Depkowska.
Konferencję uświetniły młodzieży promujące nasze działania alternatywne prowadzone w ramach profilaktyki pierwszorzędowej.