Sprawozdanie z FESTIWALU TALENTÓW

 

SPRAWOZDANIE

Z   I FESTIWALU  TALENTÓW

MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Zamość 2011

Dzięki uprzejmości i okazanemu  naszej inicjatywie zaufaniu Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza

I Festiwal Talentów Młodzieży Województwa Lubelskiego pod hasłem „Pomóżmy Młodym Rozwinąć Skrzydła”który odbył się w Bursie Międzyszkolnej  Nr 1 w Zamościu  został objętyHonorowym Patronatem Szanownego  Pana Kuratora.

Był to, kolejny już raz zaszczyt i nobilitacja dla naszej placówki.

Objęcie Honorowym Patronatem  Szanownego Pana Kuratora opisywanego tu przedsięwzięcia niewątpliwie przyczyniło się do  licznego udziału w nim uczestników i wzbudzenia zainteresowania  tą nowatorską  formą wychowania oraz odkrywania talentów poprzez współzawodnictwo i wspólną zabawę  młodzieży z regionu lubelskiego, nadając mu wysoką rangę i znaczenie.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy, wychowankowie Bursy Międzyszkolnej Nr1 w Zamościu serdecznie dziękują Panu Kuratorowi Krzysztofowi  Babiszowi  za okazaną przychylność oraz ufundowanie Nagród Głównych.

 

Inicjatorzy oraz organizatorzy Festiwalu Talentów pragną zapewnić jednocześnie, iż dołożą wszelkich starań o utrzymanie wysokiego poziomu organizacyjnego i merytorycznego kolejnych edycji Festiwalu  które odbędą się w  następnych  latach.

Po złożeniu stosownych dokumentów, zgodnie z „Regulaminem przyznawania Honorowego Patronatu Lubelskiego Kuratora Oświaty”, będziemy ubiegać się o Honorowy Patronat nad kolejnymi edycjami przedsięwzięcia, licząc na przychylność Lubelskiego Kuratora Oświaty – Pana Krzysztofa Babisza .

 

Z poważaniem :

Koordynator Festiwalu Talentów Młodzieży Województwa Lubelskiego;

Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu

Jadwiga DRABIK

 

 

 

Przebieg  I Festiwalu Talentów Młodzieży Województwa Lubelskiego .

 

W związku z ogłoszeniem roku 2010/2011 przez Minister Edukacji  Narodowej Katarzynę Hall Rokiem Odkrywania Talentów mieliśmy zaszczyt
i przyjemność zaprosić młodzież ze szkół placówek województwa Lubelskiego do zaprezentowania własnych umiejętności i uzdolnień na I Festiwalu Talentów organizowanych przez Bursę Międzyszkolną Nr 1 w Zamościu  w dniu 18. 05. 2011r.

Festiwal miał charakter przeglądu, w którym możliwe  było przedstawienie wszelkich form wyrazu artystycznego, poczynając od piosenki, przez recytacje, teatr, taniec, zaprezentowanie dorobku plastycznego po skecz czy kabaret.

Festiwal otrzymał motto:   Talent jest jak diament, który trzeba oszlifować

Celem i naczelna ideą przedsięwzięcia  jest :

  • Promowanie młodych talentów.
  • Rozwój twórczej ekspresji.
  • Pobudzanie aktywności innowacyjnej.
  • Rozwijanie zainteresowań uczniów.
  • Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
  • Zmiany jakościowe w osobowościach uczestników tego procesu.
  • Integracja młodzieży i nauczycieli województwa lubelskiego.

Założenia programowo-organizacyjne

Przedsięwzięcie to zorganizowane było przez Dyrekcję i Wychowawców naszej placówki, a także członków Młodzieżowej Rady Bursy

Celem I Festiwalu Talentów  było promowanie uzdolnionej młodzieży oraz odkrycie talentu, drzemiącego w młodych twórcach.

Przegląd  był  skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej, która chce zaprezentować swoje pasje, zainteresowania, talent, osiągnięcia oraz hobby. Do udziału zaproszeni  byli wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swoje szkoły lub placówki oświatowe. Swój talent uczniowie mogli  przedstawić w prezentacji scenicznej

w formie:

§         śpiew

§         taniec

§         małe formy teatralne

§         gra na dowolnym instrumencie

§         recytacja

§         prezentacja treści kabaretowych

§         pokaz sprawności sportowych

§         zareprezentowanie dorobku   plastycznego

Organizatorzy nie przewidywali  występów w poszczególnych kategoriach bowiem :

każdy talent jest wyjątkowy.

Szkoła lub placówka oświatowa mogła  przedstawić jedną lub dwie prezentacje .

Maksymalny czas trwania prezentacji nie  przekraczał 20 minut.

Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności według przyznawanych wcześniej kolejnych numerów. Każdy występ zapowiadały  osoby prowadzące przegląd.

Organizatorzy zapewnili doskonałe  warunki sceniczne i pomoc w obsłudze technicznej.

 

 Kryteria oceny prezentacji

Podstawowymi kryteriami oceny prezentowanych występów były :

 

§        poziom artystyczny wykonywanego programu

§        ogólne wrażenie sceniczne

§        oryginalność wyrazu artystycznego

§        oprawa sceniczna

§        wartości wychowawcze

 

Udział w konkursie wiązał  się nie tylko z prezentacją swego talentu, ale także możliwością sprawdzenia swoich umiejętności i ich oceny przez profesjonalne jury w składzie:

Hanna Maziarczyk- Dyrektor Państwowego Liceum Plastycznego w Zamościu

Maria Dudek - Nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr4w Zamościu

Jan Matwiejczuk - Przewodniczący Rady Miejskiej z Zamościu

Jadwiga Łepik -Nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr4w Zamościu

 

Przebieg  I Festiwalu Talentów Młodzieży Województwa Lubelskiego

 

Na wstępie głos zabrała inicjatorka oraz koordynatorka projektu -Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 1- Jadwiga Drabik która w swoim wystąpieniu przedstawiła ideę przedsięwzięcia oraz jego walory w sferze wychowawczej i artystycznej.

Na pięknie udekorowanej  scenie bursy zaprezentowali się kolejno:

 

Zespółwokalno-muzyczny
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Zamościu pod kierownictwem p. Marii Dudek. Wykonawcy są uczniami klasy 1, liceum o profilu Straż Graniczna, uczęszczają do szkołmuzycznej.

Kolejny zespół przybył na festiwal z Bursy Szkolnej nr 5 
w Lublinie, a zaskoczył nas wykonaniem utworu w języku zarówno rosyjskim jak i angielskim. Były to piosenki pt. Katiusza i October and april. Wystąpili wokal- Mariola Huszał i Krystian Rybak i ruch sceniczny: Emilia Czarnata i Patrycja Szumna, opiekunem grupy jest Pani Natalia Zenevich.

Mateusz Serafin z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w2 Zamościu zaprezentował street danse.

Anna Kaniewska z Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu, wystąpiła  z utworem Little wings przy akompaniamencie gitary – Pawła Buczaka. Wychowanka jest tegoroczną maturzystką Liceum Plastycznego. Opiekunem wykonawców jest p. Dorota Gregorczyk-Słota.

Tanecznym talentem pochwalili się członkowie Koła tanecznego z Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu, którego instruktorem jest p. Anna Nowosad. Było to  połączenie tańca walca wiedeńskiego i chachy, w wykonaniu dwóch par. Amanda chętnie śpiewa i maluje, Żaneta z niesfornych kosmyków w mig fryzurę wyczaruje, Patryk na stanowisko funkcjonariusza straży granicznej się szykuje, zaś Adam lepiej w wojskowym mundurze się czuje. Co ich łączy? Cała czwórka taniec miłuje.

Pierwszą  solistką występującą na festiwalu  była  Klaudia Kowalczyk z Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie, uczennica zaprezentowała  utwór Edyty Górniak „Kolorowy Wiatr”. Jej pasją jest śpiew i film. Razem z wychowanką przyjechał opiekun p. Dariusz Kępski.

 

W tym miejscu  nastąpiła przerwa na kawę i ciasto. Zaproszeni goście mieli okazję w trakcie przerwy podziwiać w stołówce bursy ekspozycję szkiców  wykonanych przez wychowanków bursy –uczniów Liceum Plastycznego w Zamościu.

 

Po przerwie  Sylwia Owczarczyk zaprezentowała  nam swój talent plastyczny – swoje osiągnięcia w zakresie rysunku i fotografii. Sylwia reprezentowała  Liceum Plastyczne im. Bernarda Grando w Zamościu. Jest także członkiem koła fotograficznego przy zamojskim MDK. Opiekunem jest Pan Marek Rzeźniak.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu reprezentowała  Magdalena Niedbała solistka zespołu Mooza (muza) przedstawiła  nam kilka utworów.

Maria Ogińska  przedstawiła  obecnym  swoją twórczość plastyczną. Było  to własnoręcznie wykonane krzesło, a także wiersz Mirona Białoszewskiego. Maria uczy się w Liceum Plastycznym w Zamościu. Opiekunem wychowanki jest Małgorzata Godzisz.

Nietypową formą prezentacji swoich talentów jest koło teatralne Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu pod kierownictwem p. Anny Kleban, o tytule „Świtezianka”, która jest wersją komediową utworu Adama Mickiewicza. Wystąpili: Ewa Wojtowicz, Patrycja Pyzik, Patrycja Najda, Justyna Mróz, Dawid Adamczyk, Wiola Kuśnierz, Monika Zarębska i Tomek Bartosik.

 

Po wszystkich prezentacjach jury udało się na naradę , zaś wszyscy zaproszeni goście , uczestnicy,( w tym wielu rodziców i przyjaciół uczestników konkursu) wzięli udział w pikniku, połączonym z konkursem karaoke, pieczeniem kiełbasek,słodkim poczęstunkiem i wspólnym śpiewaniem piosenki biesiadnej.

Zarówno scenografia w świetlicy jak i na zewnątrz budynku bursy, gdzie odbywał się piknik, nawiązującą poprzez motyw motylich skrzydeł do rozwijania talentów przez młodych ludzi, sprzyjały atmosferze tego święta  młodych twórców jak i jak i wprowadzały w niezwykły, wprost bajkowy  nastrój .

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w trakcie biesiady  przy ognisku na terenach zielonych obok bursy.

 

I nagrodę główną Jury ufundowaną przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie Pana Krzysztofa Babisza  ( cyfrowy aparat fotograficzny )otrzymała Maria Ogińska  PLSP w Zamościu.

Nagrodę publiczności  ( MP4) także ufundowaną przez Pana Kuratora  otrzymała  Klaudia Kowalczyk Bursa Szkolna Nr3 Lublin

Osoby wyróżnione otrzymały specjalnie wykonane na ta okazję, piękne, szklane statuetki.

Każdy z uczestników oraz gości  otrzymał  pamiątkowy dyplom potwierdzający uczestnictwo w I Festiwalu Talentów oraz pamiątkowy kubeczek z logo Festiwalu Talentów .

 

Biesiada przy ognisku trwała jeszcze kilka godzin, dzielono się wrażeniami,  młodzież z całego województwa integrowała się przy wspólnym śpiewie i ożywionych dyskusjach.

Dyrekcja, Rodzice, pracownicy oraz wychowankowie podejmą wszelkie działania na rzecz równie udanych, kolejnych edycji Festiwalu Talentów Młodzieży Województwa Lubelskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIESIADA PRZY OGNISKU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW