SPRAWOZDANIE

Z 1 Przeglądu Muzycznego Burs i Internatów

Województwa Lubelskiego

Zamość 2014

Pod hasłem „Gramy bez prądu”.

W dniu 06 lutego 2014 roku w świetlicy Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu odbył się I Przegląd Muzyczny Burs i Internatów Województwa Lubelskiego Zamość 2014 pod hasłem „Gramy bez prądu”.

Przedsięwzięcie to zorganizowane  było przez Bursę Międzyszkolną Nr 1 w Zamościu. Honorowy Patronat nad Festiwalem objął Lubelski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Babisz.

Celem Przeglądu było:

 1. Promowanie talentów, zdolności i umiejętności muzycznych młodzieży.

 2. Pobudzanie aktywności artystycznej.

 3. Podniesienie poczucia własnej wartości wykonawców.

 4. Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

 5. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży.

 6. Integracja wychowanków oraz wychowawców burs i internatów województwa lubelskiego.

Przegląd skierowany był do wychowanków burs i internatów województwa lubelskiego. Do udziału zaproszeni zostali  zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy reprezentujące te placówki.

Placówka oświatowa mogła przedstawić jednego lub dwóch wykonawców (zespoły), maksymalny czas trwania jednej prezentacji nie mógł przekroczyć 15 minut. Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności według wcześniej ustalonej przez organizatora kolejności. Każdy występ zapowiadały osoby prowadzące przegląd.

Prezentacje (występy) oceniane były przez niezależne jury. W skład jury wchodziło troje profesjonalnych muzyków, dwoje nauczycieli z Państwowej Szkoły Muzycznej w Zamościu i instruktor muzyczny. Jury oceniało:

a)    poziom artystyczny wykonywanych utworów;

b)    ogólne wrażenie sceniczne;

c)    oryginalność wyrazu artystycznego;

Udział w konkursie wiązał się nie tylko z prezentacją swego talentu, ale także możliwością sprawdzenia swoich umiejętności i ich oceny przez profesjonalne jury.

Przebieg  1 Przeglądu Muzycznego Burs i Internatów

Województwa Lubelskiego

Zamość 2014

Pod hasłem „Gramy bez prądu”.

Na wstępie głos zabrał inicjator oraz koordynator projektu - Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 1 – Pan Lucjan Gnyp,  który w swoim wystąpieniu przedstawił ideę przedsięwzięcia, a także jego walory w sferze wychowawczej i artystycznej oraz przywitał zaproszonych Gości i członków Jury.

Następnie na scenie kolejno zaprezentowali swoje zdolności muzyczne uczestnicy przeglądu:

 1. Jako pierwsze wystąpiły Katarzyna Ochab i Ewelina Kopciuch reprezentujące Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu. Kasia i Ewelina zaśpiewały balladę biesiadną „Hej wesele” i pieśń ludową „Stoi grusza w polu”.
 2. Jako drugie zaprezentowały się Justyna Ożóg i Jolanta Mędyk z Bursy Szkolnej Nr 2 w Lublinie, które zaprezentowały składankę muzyczną własnego pomysłu.
 3. Trzecia zaprezentowała się Agata Zielonka reprezentująca Internat Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Agata zaśpiewała utwór „Do kołyski” z repertuaru zespołu Dżem.
 4. Następnie wystąpiły reprezentantki gospodarzy Dominika i Natalia Stasiuk śpiewając utwory ,,Jedyne co mam” i ,,Strażnik Raju”.
 5. Piątym zespołem na naszej scenie była grupa „Jello” z Bursy Szkolnej w Białej Podlaskiej. Grupa wykonała utwory ,,Zawsze tam gdzie Ty” , ,,Chcę tu zostać” i Farba, składanka utworów – własne kompozycje.
 6. Ponownie na scenie zaprezentowały się dziewczęta z Różańca, tym razem zaśpiewały utwory „Tyle słońca w całym mieście” i ”Wędrówką jedną życie jest człowieka”.
 7. Drugim zespołem reprezentującym gospodarzy były siostry Karolina i Krystyna Kornas, które zaśpiewały utwory „Dłonie” i „Choć pomaluj mój świat”.
 8. Anna Pogudz i Karol Pydo reprezentowali Internat Zespołu Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim, duet wykonał utwory „Happysad” – wpuść mnie i Kings of Leon – Use Somebody.
 9. Ostatnim wykonawcą był Zespół ,,KDR” z Bursy Szkolnej Nr 5 z Lublina. Wykonali oni piosenki „Do kołyski” i ,,Modlitwa” z repertuaru grupy Dżem.

Po wszystkich prezentacjach Jury udało się na naradę, zaś wszyscy zaproszeni goście, uczestnicy z opiekunami na poczęstunek.

Po przerwie głos zabrał Pan Jan Lelonek Kierownik zamiejscowego oddziału Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Zamościu. Pan Kierownik odczytał list gratulacyjny do dyrektora bursy od Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza i pogratulował występów wszystkim wykonawcom.

Następnie Jury ogłosiło wyniki.

- I miejsce zdobyła grupa ”Jello” reprezentująca Bursę Szkolną w Białej Podlaskiej.

- II miejsce dla Agaty Zielonki reprezentującej Internat Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

- III miejsce zajął duet Anna Pogudz i Karol Pydo reprezentujący Internat Zespołu Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim.

Laureaci festiwalu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody - nagrodę główną (była gitara akustyczna) wręczył Pan Jan Lelonek.

Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali od organizatorów dyplomy uznania, opiekunowie zaś podziękowania za trud i wysiłek oraz czas poświęcony na przygotowanie młodych wykonawców do udziału w imprezie.

 

Więcej zdjęć