Opłaty

Opłaty za październik 2023 r.

 

posiłki:_________________________________________17 dni x 15 zł = 255,00 zł

__________________________________________________5 dni x 11 zł = 55,00 zł

zakwaterowanie:_____________________________________________= 65,00 zł

                                                                                                         _____________________________

                                                                                       do zapłaty:   375,00 zł

Termin płatności za wyżywienie za miesiąc X/2023 r. do 30.09.2023 r.

Termin płatności za zakwaterowanie za miesiąc X/2023 r. do 20.10.2023 r.

Przy odbiorze karty żywieniowej należy udokumentować wniesioną opłatę.

Wpłaty należy dokonywać na konto Bursy:

Numer konta Bank PKO BP:

49 1020 5356 0000 1402 0060 8661

tytułem: opłata za wyżywienie i zakwaterowanie za miesiąc październik 2023 r. imię i nazwisko ucznia-wychowanka Bursy.

=======================================================================

Opłaty za wrzesień 2023 r.

 

posiłki:_________________________________________15 dni x 15 zł = 225,00 zł

__________________________________________________5 dni x 11 zł = 55,00 zł

zakwaterowanie:_____________________________________________= 58,50 zł

                                                                                                         _____________________________

                                                                                                               razem:   338,50 zł

                                                                                              minus zaliczka:   -50,00 zł

                                                                                          do zapłaty:   288,50 zł

Termin płatności za wyżywienie za miesiąc IX/2023 r. do 31.08.2023 r.

Termin płatności za zakwaterowanie za miesiąc IX/2023 r. do 20.09.2023 r.

Przy odbiorze karty żywieniowej należy udokumentować wniesioną opłatę.

Wpłaty należy dokonywać na konto Bursy:

Numer konta Bank PKO BP:

49 1020 5356 0000 1402 0060 8661

tytułem: opłata za wyżywienie i zakwaterowanie za miesiąc wrzesień 2023 r. imię i nazwisko ucznia-wychowanka Bursy.

=======================================================================