Opłaty

Informujemy, że od dnia 17.01.2022 r. opłata za zakwaterowanie w Bursie wynosi 65,00 zł miesięcznie.

W związku z tym za miesiąc styczeń 2022 r. należy dopłacić proporcjonalnie  kwotę 8,71 zł do dnia 20.01.2022 r.

 

 

Opłaty za styczeń 2022 r.

 

posiłki:___________________________________      13 dni x 12 zł    = 156,00 zł

______________________________________________3 dni x 8,50 zł  = 25,50 zł

zakwaterowanie:___________________________________________  =   47,00 zł

                                                                                _________________________________________________________

                                                                                                                                       do zapłaty:    228,50 zł

 

Termin płatności za wyżywienie za miesiąc I/2022 r. do 10.01.2022 r.

Termin płatności za pobyt za miesiąc I/2022 r. do 20.01.2022 r.

Przy odbiorze karty żywieniowej należy udokumentować wniesioną opłatę. 

Wpłaty należy dokonywać na konto Bursy: 

Numer konta:

49 1020 5356 0000 1402 0060 8661

tytułem: opłata za wyżywienie i pobyt za miesiąc styczeń 2022 r. imię i nazwisko wychowanka Bursy.

========================================================================

 

Opłaty za grudzień 2021 r.

Uwaga!

Na koniec roku budżetowego-kalendarzowego stan konta powinien być zerowy na dzień 31.12.2021 r.

W związku z powyższym wysokość kwoty do wpłaty za miesiąc grudzień 2021r.

proszę uzgodnić w kasie Bursy

tel. 84 639 57 17 wew. 15

Ważne:

W grudniu proszę nie dokonywać wpłat za miesiąc styczeń 2022r.

Wpłaty za miesiąc styczeń dokonujemy w styczniu 2022r. do dnia 10.01.2022r.

 

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego prosimy
Rodziców wychowanków lub Wychowanków pełnoletnich o wypełnienie wniosku o zwrot nadpłat
za pobyt oraz wyżywienie i przesłanie pocztą tradycyjną na adres:

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu
ul. Okrzei 6
22-400 Zamość
lub dostarczenie wniosku do Placówki.

Poniżej wzór wniosku.

Wniosek o zwrot nadpłaty.

 

Opłaty za listopad 2021 r.

 

posiłki:___________________________________15 dni x 12 zł     = 180,00 zł

___________________________________________5 dni x 8,50 zł  =  42,50 zł

zakwaterowanie:________________________________________  =  47,00 zł

                                                                                _________________________________________________________

                                                                                                                                       do zapłaty:    269,50 zł

 

Termin płatności za wyżywienie za miesiąc XI/2021 do 30.10.2021 r.

Termin płatności za pobyt za miesiąc XI/2021 do 20.11.2021 r.

Przy odbiorze karty żywieniowej należy udokumentować wniesioną opłatę. 

Wpłaty należy dokonywać na konto Bursy: 

Numer konta:

49 1020 5356 0000 1402 0060 8661

tytułem: opłata za wyżywienie i pobyt za miesiąc listopad 2021 r. imię i nazwisko wychowanka Bursy.

==================================================================================================

Opłaty za październik 2021 r.

 

posiłki:___________________________________16 dni x 12 zł     = 192,00 zł

___________________________________________5 dni x 8,50 zł  =  42,50 zł

zakwaterowanie:________________________________________  =  47,00 zł

                                                                                _________________________________________________________

                                                                                                                                       do zapłaty:    281,50 zł

 

Termin płatności za wyżywienie za miesiąc X/2021 do 30.09.2021 r.

Termin płatności za pobyt za miesiąc X/2021 do 20.10.2021 r.

Przy odbiorze karty żywieniowej należy udokumentować wniesioną opłatę. 

Wpłaty należy dokonywać na konto Bursy: 

Numer konta:

49 1020 5356 0000 1402 0060 8661

tytułem: opłata za wyżywienie i pobyt za miesiąc październik 2021 r. imię i nazwisko wychowanka Bursy.

==================================================================================================

Opłaty za wrzesień 2021 r.

 

posiłki:___________________________________17 dni x 12 zł     = 204,00 zł

___________________________________________5 dni x 8,50 zł  =  42,50 zł

zakwaterowanie:________________________________________  =  47,00 zł

______________________________________________________________

_____________________________________________ razem:   = 293,50 zł

                                                                                                               minus zaliczka  -  50,00 zł

                                                                                _________________________________________________________

                                                                                                                                       do zapłaty:    243,50 zł

 

Termin płatności za wyżywienie za miesiąc IX/2021 do 31.08.2021 r.

Termin płatności za pobyt za miesiąc IX/2021 do 20.09.2021 r.

Przy odbiorze karty żywieniowej należy udokumentować wniesioną opłatę. 

Wpłaty należy dokonywać na konto Bursy: 

Numer konta:

49 1020 5356 0000 1402 0060 8661

tytułem: opłata za wyżywienie i pobyt za miesiąc wrzesień 2021 r. imię i nazwisko wychowanka Bursy.

==================================================================================================