Rekrutacja

 

Uchwała Rady Miasta Zamość

 

Informator dla kandydatów

 

Wniosek o przyjęcie do Bursy dla kandydata niepełnoletniego

 

Wniosek o przyjęcie do Bursy dla kandydata pełnoletniego

 

Deklaracja kontynuacji pobytu w Bursie wychowanka niepełnoletniego

 

Deklaracja kontynuacji pobytu w Bursie wychowanka pełnoletniego

 

Oświadczenia do wniosku o przyjęcie do Bursy dla kandydata niepełnoletniego

 

Oświadczenia do wniosku o przyjęcie do Bursy dla kandydata pełnoletniego

 

 

Kontynuacja zamieszkania w Bursie  na roku szkolnym 2023/2024

 

Lp

 Rodzaj czynności

Terminy

1.


Złożenie wypełnionej deklaracji w bursie lub w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową http://www.nabor.pcss.pl/zamosc/, a następnie wydrukowaną i podpisaną złożyć w bursie.

od 8 maja do 14 lipca 2023 r.

2.

Potwierdzenie deklaracji kontynuowania zakwaterowania, poprzez wpłatę zaliczki na wyżywienie za miesiąc wrzesień 2023 r. w wysokości 50 zł na konto bursy.

Uwaga: Osoby korzystające z pomocy społecznej, zamiast wpłaty mogą przedstawić zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej, że ośrodek będzie pokrywał opłaty za wyżywienie osoby będącej wychowankiem bursy.

od 8 maja do 14 lipca 2023 r.

Ważne!

Niezłożenie deklaracji w terminie lub niepotwierdzenie deklaracji kontynuowania zamieszkania poprzez nieuiszczenie wpłaty zaliczki na wyżywienie w określonym terminie oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.

Do kontynuowania zamieszkania uprawniona jest osoba, która w chwili składania deklaracji jest wychowankiem bursy.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  

do  Burs Międzyszkolnych prowadzonych przez  Miasto  Zamość  na rok szkolny 2023/2024

 

Lp

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do bursy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 25 lipca 2023 r.

do 31 lipca 2023 r.

od 16 sierpnia 2023 r. 

do 18  sierpnia 2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do bursy i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 1sierpnia 2023 r.

do 2 sierpnia 2023 r.

 

21 sierpnia 2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

3 sierpnia 2023 r.

 godz. 1200

 

22 sierpnia 2023 r.

godz. 1200

 

4.

Potwierdzenie zakwaterowania, poprzez wpłatę zaliczki na wyżywienie za miesiąc wrzesień 2023 r. w wysokości 50 zł na konto bursy.

Uwaga: Osoby korzystające z pomocy społecznej, zamiast wpłaty mogą przedstawić zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej, że ośrodek będzie pokrywał opłaty za wyżywienie osoby będącej wychowankiem bursy.

 

od 3 sierpnia 2023 r.

do 8  sierpnia2023 r.

od 22 sierpnia 2023 r.

do 23 sierpnia 2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

9 sierpnia 2023 r

 godz. 1200

24 sierpnia 2023 r.

 godz. 1200

6.

Przekazanie przez komisję rekrutacyjną Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w bursie.

 

do 10 sierpnia

2023 r

do 25 sierpnia

2023 r.

7.

    PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1. Wystąpienie przez rodzica kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego  do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
-  w terminie do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

2. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia
w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia  o sporządzenie uzasadnienia odmowy.

3. Wniesienie przez rodzica kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego  do dyrektora  bursy odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy.

4. Dyrektor bursy rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
- w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

od 9 sierpnia 2023 r.

 

od 24 sierpnia 2023 r.

Regulamin Wychowanka

Klauzula informacyjna 

 Zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

 

Oferujemy:

 • całodobową opiekę kadry pedagogicznej,
 • pokoje 4 i 3 osobowe,
 • całodzienne wyżywienie,
 • internet światłowodowy, wifi w całym obiekcie,
 • pokoje cichej nauki,
 • koła zainteresowań,
 • bibliotekę,
 • salę komputerową i sportową,
 • stoły do tenisa i gry w piłkarzyki,
 • telewizor,
 • kącik rekreacyjny na powietrzu,
 • boisko.

Obiekt całodobowo monitorowany.

Pobyt od niedzieli (od godz.16.00) do piątku (do godz.18.00).

Opłaty: 

Zakwaterowanie - 65.00 zł - miesięcznie.

Posiłki - 15.00 zł -dziennie.