Rekrutacja

Wyniki końcowe rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

 

Wyniki naboru uzupełniającego

 

Wyniki naboru podstawowego 2021/2022

 

Wyniki naboru

 

 

 

 

Uchwała Rady Miasta Zamość

 

Informator dla kandydata

 

Instrukcja elektronicznego wysyłania dokumentów składanych do Bursy w systemie Nabór

 

Strona elektronicznego wysyłania dokumentów składanych do Bursy (www.nabor.pcss.pl)

 

Wniosek o przyjęcie do Bursy

 

Oświadczenia do Wniosku o przyjęcie do Bursy dla Kandydata niepełnoletniego

 

Oświadczenia do Wniosku o przyjęcie do Bursy dla Kandydata pełnoletniego

 

 

 

 

Kontynuacja pobytu w Bursie na rok szkolny 2021/2022

  1.

Składanie deklaracji dalszego pobytu w Bursie

od 10 maja 2021 r.

do 27 lipca 2021 r.

  2.

Potwierdzenie zakwaterowania, poprzez wpłatę  zaliczki na wyżywienie za miesiąc wrzesień 2021 r. w wysokości
50 zł na konto bursy.
Uwaga: Osoby korzystające z pomocy społecznej, zamiast wpłaty mogą przedstawić zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej, że ośrodek będzie pokrywał opłaty za wyżywienie osoby będącej wychowankiem bursy.

 

od 10 maja 2021 r.

do 29 lipca 2021 r.

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do burs na rok szkolny 2021/2022

 

Lp.

 Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

  1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do bursy wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 3 do 6 sierpnia 2021 r.

od 23 do 24 sierpnia 2021 r.

  2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do bursy i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

9 sierpnia 2021 r.

 

25 sierpnia 2021 r.

  3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

10 sierpnia 2021 r.

 godz. 1200

26 sierpnia 2021 r.

godz. 1200

 

  4.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1.      Wystąpienie przez rodzica kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
w terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

2.      Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia - w terminie
do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy.

  1. Wniesienie przez rodzica kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego  do dyrektora  bursy odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
    w terminie do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy.
  2. Dyrektor bursy rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutującej
    -w terminie do 7 dni od dnia od dnia otrzymania odwołania.

od 13 sierpnia 2021 r.

od 30 sierpnia 2021 r.

  5.

Potwierdzenie zakwaterowania, poprzez wpłatę zaliczki na wyżywienie za miesiąc wrzesień 2021 r. w wysokości 50 zł na konto bursy.

Uwaga: Osoby korzystające z pomocy społecznej, zamiast wpłaty mogą przedstawić zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej, że ośrodek będzie pokrywał opłaty za wyżywienie osoby będącej wychowankiem bursy.

od 10 do 12 sierpnia 2021 r.

od 26 do 27 sierpnia 2021 r.

  6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

13 sierpnia 2021 r

 godz. 1200

30 sierpnia 2021 r.

 godz. 1200

Regulamin Wychowanka

Klauzula informacyjna 

 

Wyniki końcowe rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

 

 

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 

 

Zapewniamy całodobową opiekę profesjonalnej kadry pedagogicznej, bezpieczeństwo dzięki całodobowemu monitorowaniu obiektu. OFERUJEMY: Pokoje 3, 4 osobowe. Smaczne, całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad z deserem, kolacja).

Do dyspozycji mieszkańca:

· Sala komputerowa

· Siłownia i sala fitness

· Świetlice

· Biblioteka

· Boisko sportowe

· Stół do tenisa stołowego

· Internet bezprzewodowy w całym obiekcie

 

Dzięki współpracy z Bankiem Zachodnim WBK w ramach Programu "KARTA SZKOLNA" w bursie został  zainstalowany system dostępowy (UniCard) umożliwiający kontrolowane wejścia do bursy oraz wyjścia - otwieranie drzwi przy użyciu karty.

 

Placówka wyróżniona tytułami:

"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Szkoła Dobrych Praktyk"

"Szkoła Dobrze Wychowana"

Opłata za zakwaterowanie wynosi 65.00 zł. / słownie: czterdzieści siedem złotych/ miesięcznie. Opłaty za zakwaterowanie wnosi się do 20 każdego miesiąca na rachunek bankowy bursy.

Koszt całodziennego wyżywienia wynosi 12.00 zł. /słownie: dwanaście złotych/. Opłaty za wyżywienie dokonuje się na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego wpłata dotyczy. Przy odbiorze karty żywieniowej należy udokumentować wniesioną opłatę za posiłki.

Wpłat dokonujemy na konto:

PKO BP O/Zamość 49 1020 5356 0000 1402 0060 8661

/ z imieniem i nazwiskiem wpłacającego/.