Obchody Roku Herbertowskiego

 Z okazji ogłoszenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2018 - Rokiem Herbertowskim, wychowankowie naszej Bursy przedstawili montaż słowno - muzyczny poświęcony życiu i twórczości wybitnego poety – Zbigniewa Herberta. Uczcili w ten sposób także 20. Rocznicę Jego śmierci. Przedstawieniu towarzyszyła okolicznościowa wystawa twórczości Zbigniewa Herberta.

Czytaj dalej

XVII Regionalne Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze

Łukasz Mróz wychowanek naszej bursy z wielką pasją do modeli modelarskich poświęca swój wolny czas na składanie i sklejanie „balonów”. Modele balonu budowane są z bibuły. „Balony” na ogrzane powietrze muszą być równo złożone, wytrzymałe, przykuwać oko i osiągać dobrą wysokość. Balony zbudowane, będą reprezentowały Bursę Międzyszkolną Nr 1 w Zamościu 17 marca 2018 r. o godz. 10.00 na Rynku Wielkim w Zamościu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Czytaj dalej

Połącz się z biblioteką

Wychowankowie Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu uczestniczyli w spotkaniu Wolontariatu pod hasłem „Połącz się z Biblioteką - Like, kiedy krótką chwilę masz, kiedy nuda łapie Cię”. Spotkanie odbyło się w Bibliotece przy ul. Kamienna 20. Wychowankowie zapoznali się z tematem:  Co to znaczy być Wolontariuszem, w jaki sposób można nieść pomoc potrzebującym oraz do kogo można się zgłaszać i w jakich akcjach brać udział.

"Wyloguj się do życia"

 

Pod tym hasłem w ramach działalności koła edukacji medialnej w dniu 5.03.2018 r. odbyły się zajęcia wychowawcze dla chłopców na temat ryzyka, jakie niesie za sobą nadmierne i niekontrolowane korzystanie z sieci. Wychowankowie obejrzeli film edukacyjny oraz prezentację multimedialną charakteryzujące uzależnienia od internetu oraz sposoby ich leczenia. Na koniec odbyła się pogadanka o korzyściach płynących z nowych technologii oraz możliwościach rozwijania zainteresowań poza światem wirtualnym. 

 

Spotkanie z Rodzicami

W dniu 02.03.2018 r. o godzinie 15.00 odbyło się spotkanie Dyrektora Bursy i Wychowawców z Rodzicami naszych Wychowanków. Na zaproszenie Dyrektora w spotkaniu uczestniczył funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, który omówił zagrożenia wynikające ze stosowania przez młodzież środków psychoaktywnych oraz konsekwencje wynikające z ryzykownych zachowań młodzieży. Pan Dyrektor Lucjan Gnyp przedstawił sytuację szkolną wychowanków, omówił bieżące sprawy wychowawcze w bursie. Zwrócił uwagę na działania podjęte w tym roku szkolnym, związane z poprawą stanu obiektu.