Sztuka emocji

W roku szkolny 2022/2023 nasza Bursa wzięła  udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Sztuka emocji”, który miał na celu skierowanie uwagi i działań wychowawców oraz wychowanków na obszar emocji, wykorzystując do tego sztukę pod jej wszelakimi postaciami. Nauczyciel  w tym projekcie staje się przewodnikiem młodzieży  po świecie emocji, używając do tego celu różne dziedziny sztuki (plastyka , muzyka, teatr, fotografia, literatura, taniec). Poprzez  udział w tym Projekcie wychowawcy i wychowankowie rozwijali kompetencje emocjonalno – społeczne. Na zakończenie Projektu otrzymaliśmy Dyplom oraz certyfikaty.

Czytaj dalej

Informacja

W dniu 26.05.2023 r. o godzinie 14.00 w Bursie Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu odbyło się zebranie z rodzicami naszych wychowanków. Na zebraniu: podsumowano pracę opiekuńczo-wychowawczą w roku szkolnym 2022/2023, przedstawiono "zasady bezpieczeństwa podczas wakacji oraz sposoby wspierania młodzieży w sytuacjach trudnych i problemowych", omówiono sprawy bieżące. 

Wszystkim obecnym dziękujemy.

Doradzctwo zawodowe

Dnia 10 oraz 25 maja odbyły się  w zajęcia  z doradztwa zawodowego podczas których wychowankowie  poznali  wymagania rekrutacyjne szkół wyższych (wymagane dokumenty,        terminy i warunki przyjęć) oraz  podstawowe zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (najczęściej zdawane pytania,  popełniane błędy,  warunki powodzenia). Wychowankowie podzieli się swoimi  marzeniami i planami dotyczącymi przyszłej kariery zawodowej. 

Czytaj dalej

Relaks w Bursie

W dniu 24.05.2023 r. odbyły się w Bursie zajęcia warsztatowe pt.: „Techniki relaksacyjne – sposoby na rozładowywanie stresu”. Wychowankowie poznali skuteczne techniki redukcji napięcia emocjonalnego w teorii i w praktyce. Młodzież relaksowała się ćwicząc między innymi techniki oddechowe i trening autogenny Schultza.

Czytaj dalej

Wyjście do kina

W słoneczne majowe popołudnie, wychowankowie Bursy pod opieką wychowawcy uczestniczyli w zorganizowanym wyjściu do Centrum Kultury Filmowej na projekcje filmu akcji pt. ,,Szybcy i wściekli”. Celem wyjścia było  kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej oraz kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Po obejrzeniu filmu wychowankowie mieli okazję do przedstawienia swoich refleksji i wrażeń. Wyjście do kina było kolejna okazją do wspólnej integracji wychowanków Bursy.

Czytaj dalej

Moja rodzina

22 maja 2023r. w Bursie odbyły się zajęcia w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Z kulturą mi do twarzy”, moduł II –,,Kocham, lubię, szanuję”, zadanie, pt. ,,Moja rodzina”. Tematem zajęć byłą rodzina, planowanie rodziny oraz świętowanie rodzinnych uroczystości. Wychowankowie prezentowali swoją wizję rodziny, dyskutowali na temat roli rodziny w życiu człowieka. W trackie zajęć młodzież miała możliwość wykonania ,,kuponu   prezentowego na dobry dzień” dla mamy z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Zajęcia przebiegały w miłej i przyjemnej atmosferze.

Czytaj dalej

Sprzątamy dla Polski

W dniu 21.04.2023 r. społeczność naszej Bursy włączyła się do udziału w V edycji ogólnopolskiego programu "Sprzątamy dla Polski". Akcja polegała na grupowym, zorganizowanym oczyszczaniu terenów zielonych z śmieci oraz odpadów. Podobnie jak w latach ubiegłych i tym razem wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego.

Czytaj dalej

„Chińskie wachlarze”

W naszej Bursie w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy” wychowankowie koła ekologicznego oraz koła historii i kultury uczestniczyli w zajęciach, pt. „Chińskie wachlarze” realizując zadanie z modułu „Kultury  Świata”. Podczas spotkania obejrzeli taniec z chińskimi wachlarzami, które odgrywały znaczącą rolę w chińskiej kulturze, zapoznali się z historią ich powstania oraz rodzajami. Młodzież miała możliwość wykazać się kreatywnością, tworząc samodzielnie swój chiński wachlarz. Zajęcia przebiegały w miłej i przyjemnej atmosferze.

Czytaj dalej