Warsztaty z Pierwszej Pomocy

 Przy współpracy z Zarządem Rejonowym PCK w Zamościu odbyły się dla wychowanków naszej Bursy,  w dniu 10. 05.2017r., zajęcia warsztatowe dot. Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Wychowankowie mieli możliwość nabycie  umiejętności ratowniczych w stanach nagłych zagrożeń życia oraz poznać zasady resuscytacji krążeniowo -  oddechowej.  W zajęciach wzięła udział 40 osobowa grupa młodzieży.