Kolęda 2012

„Wieczór kolęd i pastorałek”

Dnia 24 stycznia 2012 roku w naszej bursie zostały wystawione jasełka pod tytułem
„Wzmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki”
w wykonaniu członków koła teatralnego funkcjonującego w placówce pod opieką wychowawcy Anny Kleban.

 

Nasi aktorzy

 

Następnie odbył się „Wieczór kolęd i pastorałek”,
podczas którego wraz z zaproszonymi gośćmi
Panem Dyrektorem
Wydziału Edukacji i Sportu – Kazimierzem Chrzanowskim,
Przewodniczącym Rady Miasta Janem Matwiejczukiem,
Księdzem Proboszczem
Parafii św. Michała Archanioła – Wiesławem Galantem
oraz księżmi wikariuszami radośnie śpiewaliśmy przygotowane przez młodzież kolędy.

Nasi goście i Panie Dyrektor

Życzenia i ciepłe słowo

Uroczysta modlitwa

Wspólne kolędowanie

 

 

Po wspólnym kolędowaniu księża wikariusze udali się na wizytę duszpasterską do pokoi mieszkalnych młodzieży.

Atmosfera Bożonarodzeniowa towarzyszyła nam przez cały wieczór.