Szkoła z pasją

Szkoła z pasją

 

Rok szkolny 2011/2012 został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej Panią Katarzynę Hall, Rokiem Szkoły z Pasją. Jako placówka oświatowa, która wspiera działania szkoły, postanowiliśmy sobie za cel zapewnienie każdemu wychowankowi odpowiednich warunków do rozwoju własnych możliwości.

Umożliwiamy uczniom prowadzenie ciekawych działań pozalekcyjnych w ramach kół i sekcji zainteresowań. Jest to jeden ze sposobów wzbogacania oferty szkoły o elementy, dzięki którym młodzież uczy się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwój swoich pasji i talentów.

Indywidualne podchodzenie do potrzeb uczniów, odkrywanie ich uzdolnień i zainteresowań jest jednym
z najważniejszych zadań naszej bursy.

Kierujemy się myślą, że „w każdym uczniu drzemie, bowiem jakiś talent, każdy ma inne potrzeby rozwojowe, możliwości i pasje.” Niezmiernie ważne jest nie tylko rozbudzanie tych pasji, ale umiejętne ich rozwijanie.