2010 / 2011

  

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna Hall

  

wyróżniła BURSĘ MIĘDZYSZKOLNĄ NR 1 W ZAMOŚCIU

  

 tytułem

 

 „Miejsca Odkrywania Talentów” za rok 2010/2011.

 

Tytuł ten świadczy o tym, że placówka

 

 przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania

 

uzdolnień młodzieży.